https://www.chuangsun.com.tw/custom_111862.html 雙面研磨加工部門介紹 雙面研磨加工部門介紹  1.德國 Peter Wolter 雙面研磨機    2.日本日清雙面研磨機    3.日本富士產機雙面研磨機   

專業經營雙面研磨,鎢鋼研磨,不鏽鋼研磨,鋁合金研磨,平面研磨,迴旋研磨,外徑研磨,華司墊片研磨以及特殊材料加工。

 
1.德國 Peter Wolter 雙面研磨機 

 

12e20ef6cfca38e4e165551db0d61f13.jpg

 


 
2.日本日清雙面研磨機 


84ebdd58fcfa51e88174d68d8a3c1acb.jpg

 
 


 
3.日本富士產機雙面研磨機 


9cb119fabde927c0b1b02a05fe17f590.jpg